Árlista


SALGÓ KLINIKA ÁRLISTA

DIAGNOSZTIKA

Első konzultáció, állapotfelmérés, státusz felvétel és kezelési terv készítése panoráma röntgennel

16 000 Ft

Vizit, fogorvosi ellenőrzés, éves kontroll

5 000 Ft

Digitális kis röntgen

3 000 Ft

Digitális panoráma röntgen

5 000 Ft

Digitális teleröntgen fogszabályozáshoz

5 000 Ft

3D CT felvétel (teljes száj + arcüreg)

20 000 Ft

3D CT felvétel (1 fogról)

6 000 Ft

ÁLTALÁNOS FOGÁSZATI KEZELÉSEK

Esztétikus tömés 1 felszínű (kicsi)

18 000 Ft

Esztétikus tömés 2 felszínű (közepes)

21 000 Ft

Esztétikus tömés 3 felszínű (nagy)

25 000 Ft

Ideiglenes tömés

5 000 Ft

Grádia betét

40 000 Ft

Préskerámia betét (E-max)

90 000 Ft

Arany betét

60 000 Ft + arany ár

Trepanálás 1 (frontfog megnyitása gyökérkezeléshez)

3 000 Ft

Trepanálás 2 (rágófog megnyitása gyökérkezeléshez)

6 000 Ft

Gyógyszeres gyökérkezelés

5 000 Ft

Gyökértömés 1 csatorna

20 000 Ft

Gyökértömés 2 csatorna

40 000 Ft

Gyökértömés 3 csatorna

60 000 Ft

Gyökértömés 4 csatorna

80 000 Ft

Korona alatti tömés

12 000 Ft

Gyökértömés eltávolítás / csatorna

12 000 Ft

Fognyaki érzékenység kezelése foganként (lakk)

10 000 Ft

FOGPÓTLÁSOK

Fémkerámia korona

50 000 Ft

Cirkónium korona

80 000 Ft

Fémkerámia korona implantátumra

62 000 Ft

Cirkónium korona implantátumra

95 000 Ft

Ideiglenes korona - rendelői

5 000 Ft

Ideiglenes korona - technikusi (hosszú távú)

22 000 Ft

Ideiglenes korona implantátumra

75 000 Ft

Rózsaszín kerámia

10 000 Ft

Öntött csapos műcsonk

30 000 Ft

Fog restaurálása üvegszálas csappal és tömőanyaggal

20 000 Ft

Teljes lemezes protézis állcsontonként

140 000 Ft

Kombinált fogpótlás kivehető rész

160 000 Ft

Korona eltávolítás / híd átvágás

5 000 Ft

Hosszútávú ideiglenes protézis

90 000 Ft

Felcsavarozható fix ideiglenes protézis implantátumokra

365 000 Ft

Kis kivehető fogpótlás 1-4 fogig

32 000 Ft

Finommechanikai rögzítő

55 000 Ft

Műfog fémlemezhez

5 000 Ft

Stéges fogsor implantátumokra

450 000 Ft

Fogsor alábélelés

45 000 Ft

PARODONTOLÓGIA

Fogkő eltávolítás és polírozás

20 000 Ft

Fogkő eltávolítás + homokfújás és polírozás

30 000 Ft

Szájhigiénés csomag (iTop képzés és kezdőcsomag)

15 000 Ft

Zárt kürett (1 fog)

10 000 Ft

Teljes száj zárt kürett – „Full Mouth” (összes fog)

180 000 Ft

Nyitott kürett (1 fog)

30 000 Ft

Nyitott kürett regeneratív anyaggal Emdogain (1 fog)

50 000 Ft

Parodontális státuszfelvétel

25 000 Ft

IMPLANTOLÓGIA ÉS CSONTPÓTLÓ ELJÁRÁSOK

Straumann implantátum BLT Titán SLA

220 000 Ft

Straumann felépítmény

70 000 Ft

Kollagén membrán

55 000 Ft

Csontpótló anyag (0.5g Bio Oss)

55 000 Ft

Saját csontforgács gyűjtése

55 000 Ft

Arcüregemelés nyitott

190 000 Ft

Arcüregemelés zárt

90 000 Ft

Implantátum felszabadítás

9 000 Ft

Implantátum eltávolítás

30 000 Ft

Vesztibulum plasztika

30 000 Ft

Implantoplasztika

40 000 Ft

Csontvétel és saját csont gyűjtés piezosebészeti eszközzel (állkapocs csontból)

150 000 Ft

Idegen implantátumhoz kellékek

120 000 Ft

SZÁJSEBÉSZET

Foghúzás fogóval (egyszerű)

15 000 Ft

Foghúzás sebészileg (komplikált)

23 000 Ft

Foghúzás sebészileg (műtéti feltárásból)

30 000 Ft

Arcüregzárás foghúzást követően

30 000 Ft

Alveólus prezerváció (csontpótlás a foghúzás után közvetlenül)

90 000 Ft

Bölcsességfog eltávolítás I. típus (kinőtt)

20 000 Ft

Bölcsességfog eltávolítás II. típus (ínnyel fedett)

30 000 Ft

Bölcsességfog eltávolítás III. típus (ínnyel és csonttal fedett)

50 000 Ft

Impaktált (retineált) fog eltávolítás

50 000 Ft

Retineált fog feltárása brackett ragasztás céljából (fogszabályzáshoz)

50 000 Ft

Ciszta eltávolítás

30 000 Ft

Gyökércsúcs rezekció

40 000 Ft

Retrográd gyökértömés

20 000 Ft

Nyálkahártya műtét (excisio, frenulectomia)

25 000 Ft

Tályog kezelése (incisio)

20 000 Ft

Szövettan (histologia)

20 000 Ft